Общи разпоредби

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Общите Условия (наричани „Условия“) за достъп до уебсайта www.cyberandpaper.com (наричан „Сайт“) и за използването му. Ако не приемате Общите условия за ползване (наричани „Условия“), посочени тук, няма възможност да използвате Сайта! Използването на Сайта и предоставяните услуги ще се счита за израз на съгласие с тези Условия.

CYBERANDPAPER.COM си запазва правото да променя по всяко време и без предварително уведомление настоящите Условия, както намери за добре, с оглед да защити своите интереси и тези на клиентите си.

 

Авторски права

Съдържанието в Сайта – информация, данни, ресурси, услуги, текст, звук, снимков материал, графики, видео и аудио материали – e собственост на CYBERANDPAPER и/или на неговите партньори и клиенти и е защитено с авторски права. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без писменото съгласие на сайта и/или на неговите партньори или клиенти.

 

Предоставяни услуги

  • Сайтът предлага на Потребителя възможност за онлайн покупка на електронни книги, които ще бъдат изпратени до избран от Потребителя e-mail адрес.
  • Основните характеристики на книгата са описани в страницата за представяне.
  • Цената на книгата е изписана на страницата за всеки продукт с включено ДДС.
  • Заплащането се извършва преди получаване на поръчката.
  • При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.

CYBERANDPAPER.COM си запазва правото да променя цените предлагани в онлайн магазина по всяко време, без да уведомява предварително потребителите. При промяна в цената на продукт, потребителят заплаща цената, която е била актуална към момента на поръчката.

 

Лични данни

CYBERANDPAPER.COM може да обработва данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.

CYBERANDPAPER.COM не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в предвиденитe в закона случаи.

 

Право на достъп

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им. Такъв достъп можете да осъществите чрез изпращане на заявка на e-mail до office@cyberandpaper.com от пощенския акаунт, с който сте се регистрирали в Сайта.

 

Право на коригиране

Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни. Вие имате възможност да коригирате Вашите данни по всяко време през Вашия акаунт.

 

Право на изтриване

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение. Можете да поискате изтриване на данни чрез изпращане на e-mail до office@cyberandpaper.com от пощенския акаунт, с който сте се регистрирали в Сайта.

 

Бисквитки

Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за нормалното функциониране на Сайта.

 

Приложимо право

Използването на Сайта, както и тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, се урежда в съответствие с приложимите български закони.